​NYHEDER

Christiansborg

Den fremtidige café i tårnet på "Borgen" skal naturligvis have en nødudgang.

Nødudgangen løber over lofter, ad trapper i flere niveauer for at ende ved en eksisterende trappeudgang. Det alt sammen foregår næsten 50 m oppe i tårnet og er løst som et "rør," der snor sig mellem tårnets konstruktioner.

En stålkonstruktion udgør det bærende element i røret, og denne har vi udført projektet på, for smedefirmaet Schæbel ApS i Glostrup.

Endnu venter trappen på afklaring af de sidste arkitektoniske detaljer, inden denne del af projektet kommer til udførelse. Trappen udføres som en spindeltrappe i to etager og skal ophænges i tagkonstruktionen, en lidt utraditionel konstruktion.

Bunker i Bernstorffsparken

Foreståelse af projekt og fagtilsyn med nødudgang til den eksisterende bunker i forbindelse med dennes ombygning til musikformål.

Nødudgangen udføres som en trappe i pladsstøbt beton, begyndende 5,0 m under terræn.
​Den første del af trappen udføres som et "rør" inden den ved reposen overgår til en mere
​traditionel, åben trappeskakt.

Klubhus ved Albertslund Stadion

Ved opførelse af pavillonbygning har vi for Albertslund Kommune projekteret fundering, terrænarbejder og de tilhørende installationer. Vi har også forestået byggeledelse og
​tilsyn med arbejderne.​

​Sydvestvej 129 C | 2600 Glostrup

Tlf.: 21 70 83 51 | Email: al-ing@al-ing.dk • CVR-nr.: 20818581

Kontakt os på 21 70 83 51​